Μικροβιολογικό Κέντρο

Ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με αξιοπιστία και υπευθυνότητα

Μικροβιολογικό Ιατρείο

Ωράριο Λειτουργίας

Δε-Πα: 7:00-14:00 και 18:00-20:00
Σα: 8:00-12:00

Επικοινωνία

Τηλ.: 210 77.87.985
Κιν. : 690 66.32.383

μικροβιολογικό

Η μικροβιολογία επιβεβαιώνει ή αποκλείει τις λοιμώξεις μέσω της μικροβιολογικής εξέτασης ή καλλιεργειών  των βιολογικών υγρών από την εστία της λοίμωξης, όπως (ούρα, κόπρανα, πτύελα, σπέρμα, πλευριτικό υγρό, ασκητικό περικαρδιακό υγρό, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, υγρά παροχετεύσεων, πύον, μύκητες μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα, χλαμύδια (εξετάσεις σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων).

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
Η μικροβιολογία επιβεβαιώνει ή αποκλείει τις λοιμώξεις μέσω της μικροβιολογικής εξέτασης ή καλλιεργειών των βιολογικών υγρών από την εστία της λοίμωξης, όπως (ούρα, κόπρανα, πτύελα, σπέρμα, πλευριτικό υγρό, ασκητικό περικαρδιακό υγρό, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, υγρά παροχετεύσεων, πύον, μύκητες μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα, χλαμύδια (εξετάσεις σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων).
Image

Η Αιματολογία έχει ως κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης το αίμα, τόσο στη φυσιολογική του, όσο και την παθολογική του κατάσταση. Η Αιματολογία προσδιορίζει αρκετό αριθμό νοσημάτων που έχουν ως αιτία αιματοπάθειες οφειλόμενες σε διαταραχές των αιματικών κυττάρων (ερυθρά, λευκά, αιμοπετάλια) ή ακόμα και στην αντιμετώπιση αιμορραγικών παθήσεων, παθήσεων που συνοδεύονται με αιμορραγία. Στις αιματοπάθειες περιλαμβάνονται οι περισσότερο γνωστές, αναιμίες, λευχαιμίες, κ.ά.

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
Η Αιματολογία έχει ως κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης το αίμα, τόσο στη φυσιολογική του, όσο και την παθολογική του κατάσταση. Η Αιματολογία προσδιορίζει αρκετό αριθμό νοσημάτων που έχουν ως αιτία αιματοπάθειες οφειλόμενες σε διαταραχές των αιματικών κυττάρων (ερυθρά, λευκά, αιμοπετάλια) ή ακόμα και στην αντιμετώπιση αιμορραγικών παθήσεων, παθήσεων που συνοδεύονται με αιμορραγία. Στις αιματοπάθειες περιλαμβάνονται οι περισσότερο γνωστές, αναιμίες, λευχαιμίες, κ.ά.
Image

Η Βιοχημεία ή Βιολογική Χημεία είναι  η μελέτη των χημικών διεργασιών  και μορίων  (όπως οι πρωτεΐνες, τα σάκχαρα τα λιπίδια, τα νουκλεϊκά οξέα και άλλα βιομόρια) που πραγματοποιούνται σε ζωντανούς οργανισμούς. Αποκλίσεις από τις φυσιολογικές τιμές αυτών των ουσιών μπορεί να σχετίζονται με κάποιο νόσημα.

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
Η Βιοχημεία ή Βιολογική Χημεία είναι η μελέτη των χημικών διεργασιών και μορίων (όπως οι πρωτεΐνες, τα σάκχαρα τα λιπίδια, τα νουκλεϊκά οξέα και άλλα βιομόρια) που πραγματοποιούνται σε ζωντανούς οργανισμούς. Αποκλίσεις από τις φυσιολογικές τιμές αυτών των ουσιών μπορεί να σχετίζονται με κάποιο νόσημα.
μικροβιολογικό

Η Ορμόνη είναι χημική ουσία που παράγεται στον οργανισμό, κυκλοφορεί στο αίμα και έχει ειδική ρυθμιστική δράση στη δραστηριότητα συγκεκριμένων κυττάρων ή οργάνων του σώματος. Οι δράσεις της ορμόνης και τα μέρη του σώματος που αφορά διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της ορμόνης. Οι περισσότερες ορμόνες παράγονται από ειδικούς αδένες οι οποίοι ονομάζονται ενδοκρινείς αδένες. Οι ορμονολογικές εξετάσεις είναι απαραίτητες για την εύρεση παθήσεων που σχετίζονται με τους ενδοκρινείς αδένες.

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
Η Ορμόνη είναι χημική ουσία που παράγεται στον οργανισμό, κυκλοφορεί στο αίμα και έχει ειδική ρυθμιστική δράση στη δραστηριότητα συγκεκριμένων κυττάρων ή οργάνων του σώματος. Οι δράσεις της ορμόνης και τα μέρη του σώματος που αφορά διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της ορμόνης. Οι περισσότερες ορμόνες παράγονται από ειδικούς αδένες οι οποίοι ονομάζονται ενδοκρινείς αδένες. Οι ορμονολογικές εξετάσεις είναι απαραίτητες για την εύρεση παθήσεων που σχετίζονται με τους ενδοκρινείς αδένες.
Image

Η ανοσολογία αποτελεί τον κλάδο της βιοπαθολογίας που συμβάλλει στη διάγνωση νοσημάτων τα οποία προκύπτουν όταν οι εξωτερικοί βλαπτικοί παράγοντες καταφέρνουν να νικήσουν το ανοσολογικό σύστημα του ανθρώπου καθώς επίσης και την διάγνωση  αυτοάνοσων  νοσημάτων όπως ο λύκος, το σκληρόδερμα, οι νόσοι του κολλαγόνου, αλλεργίες κ.ά. 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
Η ανοσολογία αποτελεί τον κλάδο της βιοπαθολογίας που συμβάλλει στη διάγνωση νοσημάτων τα οποία προκύπτουν όταν οι εξωτερικοί βλαπτικοί παράγοντες καταφέρνουν να νικήσουν το ανοσολογικό σύστημα του ανθρώπου καθώς επίσης και την διάγνωση αυτοάνοσων νοσημάτων όπως ο λύκος, το σκληρόδερμα, οι νόσοι του κολλαγόνου, αλλεργίες κ.ά.
Image

Η μοριακή βιολογία είναι η μελέτη των διαδικασιών της γενετικής αντιγραφής, μεταγραφής και μετάφρασης, καθώς και της λειτουργίας του κυττάρου εν γένει. Κυρίως μελετά την δομή, τη σύνθεση και τη λειτουργία της γενετικής πληροφορίας (DNA και RNA) σε μοριακό επίπεδο, το πώς αυτή αλληλεπιδρά με πρωτεΐνες, αλλά επίσης και τις δραστηριότητες των διαφόρων συστημάτων του κυττάρου μεταξύ τους.

ΜΟΡΙΑΚΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Η μοριακή βιολογία είναι η μελέτη των διαδικασιών της γενετικής αντιγραφής, μεταγραφής και μετάφρασης, καθώς και της λειτουργίας του κυττάρου εν γένει. Κυρίως μελετά την δομή, τη σύνθεση και τη λειτουργία της γενετικής πληροφορίας (DNA και RNA) σε μοριακό επίπεδο, το πώς αυτή αλληλεπιδρά με πρωτεΐνες, αλλά επίσης και τις δραστηριότητες των διαφόρων συστημάτων του κυττάρου μεταξύ τους.

Επαγγελματισμός και ανθρωποκεντρική φιλοσοφία

Εργαζόμαστε με άψογο επαγγελματισμό και ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, ανταποκρινόμενοι, πάντα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε για τις εργαστηριακές σας εξετάσεις, στο πλαίσιο ενός προβλήματος υγείας ή και για ένα πλήρες check up υγείας, που είναι πολύ σημαντικό για την έγκαιρη διάγνωση τυχόν ασθενειών. Στο διαγνωστικό μας κέντρο διενεργούνται εξετάσεις αιματολογικές, ορμονολογικές, βιοχημικές, ανοσολογικές, νεοπλασματικών δεικτών προγεννητικού ελέγχου και γονιμότητας, ενώ επίσης εκτελούνται εξετάσεις  Μοριακής Βιολογίας (PCR), και εξετάσεις Αλλεργιολογικές (RAST).

Το εργαστήριο διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο για λήψη δειγμάτων, τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες. Στο εργαστήριο μας οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με μεθόδους αναφοράς σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και με την χρήση πιστοποιημένων αντιδραστηρίων (CE). Ο ιατρικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας και η χρήση σύγχρονου λογισμικού σε συνάρτηση με τον καθημερινό ποιοτικό έλεγχο με controls των εξετάσεων διασφαλίζουν την εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.